Menu

Zasady

Zasady korzystania z wróżb

1. Należy wysłać swoje pytania na adres mailowy: ezo@abigail-art.pl

2. W mailu należy zadać konkretne pytania, lub wskazać inna formę wróżby. Konkretne pytanie jest pytaniem zamkniętym np. co mnie czeka w relacji z Piotrem. Pytania typu: co mnie czeka w najbliższym czasie w pracy, domu, miłości – to pytania otwarte i w tym wypadku należy skorzystać z rozkładów ogólnych.

3. W mailu należy podać imiona, nazwiska oraz daty urodzin wszystkich osób o które pytamy kart.

4. Wróżba zostanie przesłana po zaksięgowaniu wpłaty w przeciągu 24h, wyjątek stanowią weekendy, wpłaty zaksięgowane w piątek po 12.00 – wróżba zostanie wysłana w poniedziałek.

5. Odpowiedź tarota/run zostanie wysłana drogą mailową w pliku dźwiękowym do odsłuchania

Każde złożone zamówienie ma charakter zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

(regulamin obowiązuje od 1.07.2018)

 

Zasady korzystania z usług ezoterycznych

1. Zamówienie na rytuał należy wysłać na adres mailowy: ezo@abigail-art.pl

2. W mailu należy podać imię, nazwisko i datę urodzenia osób, których rytuał dotyczyć będzie. W niektórych przypadkach dodatkowo potrzebne jest zdjęcie lub np. pukiel włosów, o czym informuję klienta w mailu zwrotnym.

3. W mailu zwrotnym otrzymasz termin rytuału.

4. Gwarancją rezerwacji terminu jest dokonanie wpłaty w przeciągu 3 dni roboczych licząc od dnia rezerwacji terminu.

5. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie rezerwacja zostaje anulowana.

6. Po wykonanym rytuale, klient otrzymuje zdjęcia lub krótki film z przebiegu rytuału.

(regulamin obowiązuje od 1.07.2018)

Każde złożone zamówienie ma charakter zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

 

Zasady korzystania z usług rękodzielniczych

1. Zlecenie na wykonanie należy wysłać na adres mailowy: ezo@abigail-art.pl

2. W mailu należy podać imię, nazwisko i datę urodzenia osoby, dla której przedmiot/towar będzie wykonywany. Dane te będą potrzebne do przeprowadzenia rytuału oczyszczania i konsekracji przed wysyłką towaru/przedmiotu do klienta.

3. W mailu zwrotnym otrzymasz czas realizacji zamówienia.

4. W zamówieniu należy podać wszystkie niezbędne szczegóły zamówienia np. kolor, rozmiar, intencję itd.

4. Gwarancją przyjęcia zamówienia jest dokonanie wpłaty w przeciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia.

5. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie zamówienie jest anulowane.

6. W przypadku opóźnienia we wpłacie wyznaczany jest nowy termin realizacji zamówienia.

(regulamin obowiązuje od 1.07.2018)

Każde złożone zamówienie ma charakter zamówienia z obowiązkiem zapłaty.